Mads: 2684 1084 Inge: 6018 4919 mads@cetu.dk / inge@cetu.dk

2014-04-26 17.10.15Hold 4 på Essens Coach & Mentor uddannelsen er nu startet op, vi byder dem alle velkommen til Eksistensens Hotel. De har alle været igennem deres første modul og det kan kun betegnes som en Succes. Vi forventer at få nogle udtalelser fra vores Studerende så det er muligt at få en forståelse for hvad det giver at tage uddannelse i personlig udvikling.