Mads: 2684 1084 Inge: 6018 4919 mads@cetu.dk / inge@cetu.dk

Essens Modeller

Her ses et udsnit over de modeller vi har udviklet og videreudviklet. Vores formål med vores modeller er at give en praktisk tilgang til en psykologisk helhedsorienteret forståelse.