Mads: 2684 1084 Inge: 6018 4919 mads@cetu.dk / inge@cetu.dk

Essens Instituttets uddannelsessystem

Vil du gøre en forskel for andre, dig selv, dit liv, dit parforhold, din karriere?

Kunne du tænke dig at skære ind til benet; Det at være klar og tydelig og stærk i sproget og gennem handling.
Have et selvværd, der stå mål med dine ønsker og drømme for livet?

Personlige Lederskab
På første år får du styrket dit personlige lederskab i livet, i parforholdet, som forældre, i karrieren og i relationerne.
Med øget kendskab til dig selv, bliver du i stand til at hvile i dit eget værd, og derved i stand til at tage ansvar for dine ønsker for et kontaktfuldt liv.

Professionelt lederskab 

På andet året får du massiv træning i coaching, kommunikation og evnen til at forstå sammenhæng mellem psykologierne og essensmodellerne og integrere det til en personlig ledelsesstil og praktisere disse læringsmodeller.
Du får landets stærkeste coach uddannelse.  
 –
3. året 
På tredje år samler vi op på første året og går i dybden omkring sociale relationer, parforhold, seksualitet, kommunikation, konflikthåndtering, livskriser, tilknytningsmønstre, Gestaltterapi, parterapi, kropsterapi. De studerende får massiv  træning som terapeut både på uddannelsen og i træningsgrupper med klienter.

Psykoterapeut
På fjerde året handler det om psykoterapi gennem Gestaltterapi, eksistentiel terapi, patologi, de store eksistentielle spørgsmål i livet, personlighedsforstyrrelser, etik og morale, sorg og krise. Ligeledes vil de studerende træne deres terapeutfærdigheder både på uddannelsen og i træningsgrupper med klienter. Uddannelsen vil være godkendt af Foreningen af Danske Paykoterapeuter, og iøvrigt følge Dansk Psykoterapeutforenings retningslinjer
 –

 Det store kørekort til livet!

Hvor du får styr på dig selv og derved kan støtte andre gennem Deres ønsker og drømme om livet, karrieren og kærligheden.

Så få dig landets stærkeste uddannelse, med højeste timeantal, dybest i personlig forankring. Dynamisk praktisk funderet i her og nu, mellem dig og din verden.

Teorierne lærer du hjemme, praktikken på holdet. Gennem nærvær og relationer skaber vi et stærkt fællesskab og i den ånd bliver viden og værktøjerne til Visdom.

logo png

Næste opstart af Coach & Mentor uddannelsen samt til Psykoterapeut er d. 15. marts 2018.
Se datoer for modulerne under Kalender & Event.

Info aften: tirsdag d. 12. december kl. 19-21
på Frederiksberg C.
Tilmelding nødvendig! på 26841084 eller 60184919

…. eller

Ring og få en individuel snak om uddannelserne.

Ring og hør hvordan du kan komme med på holdet.

Ring for yderligere spørgsmål til Mads på tlf. 26841084

Essens Instituttets uddannelser er

uddannelse i Følelsesmæssig Intelligens og Social Kompetence. Man kunne lidt enkelt sige, at det var en uddannelse i nærvær og relationer, en dannelsesrejse i det “At være Menneske.”

 

 

På Essens-Instituttets uddannelse får du:

På det personlige plan:

 • Et stærkt personligt udviklingsforløb
 • Personlig- indsigt og højt bevidsthed niveau
 • Styrket dit selvværd og bliver autentisk i dit Lederskab
 • Styr på psykologi og kommunikationen
 • Helhedsforståelse (forståelse for årsag og virkning, det at se sammenhæng og helhed)
 • Evnen til at konfliktløse og navigere i det som er svært følelsesmæssigt
 • Et stærkt socialt netværk
 • Modet til at være dig selv og stå ved dine grænser og værdier
 • Mod til at gå efter dine drømme og dine mål
 • Bevidsthed og indsigt i følelsernes anatomi, forsvarsmekanismer
 • Faciliteter vejen fra overlevelse til trivsel
 • Styrke til ikke at blive personligt ramt
 • En større ro og balance i livet 360

På det faglige plan får du styrket:

 •  Dine evner til at kommunikere ansvarligt
 • Evner til at takle konflikter
 • Evnen til at have mange bolde i luften, uden at miste fokus og overblik
 • Modet til at handle og træffe beslutninger
 • Dine sociale kompetencer
 • Empati og forståelse for andre/forskellighed
 • Dit personlig lederskab
 • Evne til agere og lede i forandring processer, kriser og konflikter
 • Forståelsen og indsigt i gruppeliv, gruppeudvikling og teambuilding
 • Even til at skabe tillid og stærke relationer
 • Et stærkt faglig grundlag i psykologi, typologi, NLP, Mindfulness, kommunikation, 
  Ledelse, organisation, samarbejde, kreativitet og innovation.

Personligt lederskab
Grunduddannelse

Første år er et grundforløb med et dybt personligt arbejde, hvor det er følelserne og dit livsforløb og din livshistorier der bliver forløst. Det er et praktisk forløb hvor du lære om dig selv, din krop, psyke og sjæl og ikke mindst dine relationer. Det er dybdepsykologiske processer, transformation af af destruktivt adfærd til ansvarlighed og autentisk styrke.

Dyb indsigt i mennesket, følelser, psykologi, forsvarsmekanismer, kommunikation, roller og relationer, bevidsthed, familieopstilling, værdier, sundhed og kreative processer. 

Professionelt lederskab
Essens Coach

Det handler om at stå stærkt som Coach i dag. Med et dybt personligt grundforløb, står du stærkt personligt i konkurrencen, og du er klar til at møde verden og de udfordringer du bliver mødt med. På Coachlinjen vil du få værktøjer til at håndtere problemstillinger. Du vil blive trænet massivt til at præforme og agere både for individuelle klienter og på gruppeplan.

Du lærer om; gruppeprocesser, teambuilding, typologi, NLP, samarbejde, organisations teorier, kommunikation og præsentations teknikker, projektledelse, personlig ledelse, processtyring, Mission & Vision styring. Du er rustet til at coache både privat og i erhvervslivet og du er dybt forankret på det psykologiske og eksistentielle plan.

Par og Relationsterapeut
Det har aldrig været sværere at være i parforhold og det at kunne skabe nære relationer.
På tredje året går vi dybt i parforholdets struktur og fysiologi, samt hvordan vi kan være nærværende forankret i os selv og derigennem kan skabe nærværende relationer. Vi går ligeledes i dybden på seksualitet og seksualitetens helbredelse og vitalitet, der bliver indgående kendskab til kommunikation og konfliktløsninger, roller og relationsarbejde, parforholdet, tilknytningsmønstre, kroppen mm.
De studerende kommer til at træne deres færdigheder inden for parterapi, Gestaltterapi, kropsterapi, Eksistentiel terapi samt oplevelsesorienteret psykologi.  

Essens Psykoterapeut 
På det fjerde år bliver er det den eksistentielle tilgang til livet, de store spørgsmål om eksistens og dermed også livsfaser og livskriser. Vi får kendskab til de store psykologiske skoler, etik og morale, personlighedsforstyrrelser, psykopatologi, sindet og hjernen funktion, udviklingspsykologi, der bliver trænet med klienter og de studerende kommer til at arbejde med grupper og individuelle klienter. Alle områder vil have udspring i den studerende selv, således at den enkelte er klar til at møde klienterne med de problematikker der findes.
Uddannelsen vil være godkendt af Foreningen af Danske Psykoterapeuter, og iøvrigt følge Danske Psykoterapeutforeningens retningslinjer

Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen, hvor han befinder sig, og begynde lige der. Den som ikke kan det, snyder sig selv, når han tror, at han kan hjælpe andre. For at hjælpe nogen må jeg visselig forstå mere, end han gør, men først og fremmest forstå, hvad han forstår. Hvis jeg ikke kan det, så hjælper det ikke, at jeg kan og ved mere. Vil jeg alligevel vise, hvor meget jeg kan, så skyldes det, at jeg er forfængelig og hovmodig, og at jeg egentlig gerne vil blive beundret af andre i stedet for at hjælpe.

Al ægte hjælpsomhed begynder med ydmyghed over for den, jeg vil hjælpe, og dermed må jeg forstå, at dette med at hjælpe ikke er at ville herske, men at ville tjene. Kan jeg ikke dette, så kan jeg heller ikke hjælpe.

 

At hjælpe er at forstå

Søren Kierkegaard


Hvert år foregår over 7 weekend moduler a´ 4 dage. Således at det er muligt, at studere ved siden af sit fuldtidsarbejde.
Derudover vil der være studiegrupper/træningsgrupper hvor de studerende selv sætter tid af til disse studie/ træningstimer, som svarer til 6-8 aftener over hele året.
De studerende skal individuelt modtage 10 timers individuelle sessioner både på første år og andet år, til en reduceret elevpris.
Hvis målet er at blive Par og Relationsterapeut samt psykoterapeut, skal der regnes med 25 timer pr. år (timerne kan også tages efter endt uddannelse)

Prisen for grunduddannelsen er 28.000,- kr. Første år.
Coach uddannelsen er prisen 29.000,- kr. Andet år.
og for 3.-4. år er prisen 33.000,- kr. pr. år. 

Uddannelse/fag 1.år Grund udd. 2.år Coach Udd. 3.år Parterapeut 4.år Psykoterapeut I alt
Uddannelse moduler i timer 280 280 280 280 1120
Individuelle timer 10 (+15 timer til psykoterapeut) 10 (+15 timer tilpsykoterapeut) 25 25 100
Træning i gruppe 40 40 60 60 200
Supervision i gruppe 30 30 60
Egne klienter 15 20 30 65
eget gruppeforløb 25 25 50
Essens forelæsning 9 9 18
I alt 330 345 389 389 1613

 


At give mennesket et dybt og kærligt essentiel grundlag for at lære forstå sig selv og sine medmennesker på et solidt følelsesmæssigt plan, er det største formål, vi kan bidrage med og mødes på.   

Mads Vang Christensen