fbpx

Trivselskoordinator uddannelse (1 år)

Tag en uddannelse, som gør en forskel i en verden fuld af forandring

Uddannelsen som Trivselskoordinator er en intern ressourcefunktion, som understøtter forandringsprocesser og ledelsesprocesserne med trivsel i fokus, og skabe de nødvendige processer for at få alle medarbejdere til at bidrage og være engagerede.

Som trivselskoordinator vil din funktion bl.a. være forebyggende, og du vil kunne tage ansvaret for den sociale trivsel og tryghed. Du vil evne at håndtere de samtaler og processer, som skaber det nødvendige sammenhold, der både giver social læring og frigiver de potentielle ressourcer, der opstår, når vi har tillid og trives.

 

Stress på arbejdsmarkedet

Der har i mange år været fokus på stress på arbejdspladsen, men det er der ikke kommet mindre stress ud af – tværtimod. Det er ikke selve stressen, der er problemet, men det, der forhindrer én i  at få stress, der mangler. Derfor er det manglen, der er problemet. Der mangler tillid, mening og forståelse som de grundlæggende byggesten. Herudover trivsel og det som binder medarbejderne sammen.

 

Engagement og udnyttelse af potentiale hos medarbejdere

Undersøgelser viser at kun 21% er fuldt ud engagerede på deres arbejdsplads, og føler at de udnytter deres fulde potentiale. Det taler for, at der er masser af ressourcer og effektivitet som udebliver. Det betyder, at en virksomhed kun har en arbejdsstyrke på 60%, når organisationen ikke er samlet med trivsel, tillid, mening og forståelse.

 

Denne uddannelse er til dig, som…

Uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker at arbejde med ressourcer og trivsel i virksomheder; at være katalysator for et sundt og stærkt arbejdsmiljø og en positiv og meningsfuld arbejdskultur. Uddannelsen er bygget på et ledelsesniveau, som en procesorienteret tværfagligt enhed, som understøtter organisationen, ledelsen, teamet og den enkelte medarbejder.

Uddannelsen henvender sig til ledere, HR-funktionen, projektleder, coaches, proceskoordinatorer, konsulenter, miljø- og sikkerhedsrepræsentanter, tillidsfolk, stressvejledere.

 

Du ønsker at arbejde helhedsorienteret med:

• at forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe sygefravær
• at konfliktløse forskelligheder, så det bliver til styrke og ikke modstand
• at sætte stress og trivsel på dagsordenen
• at skabe sammenhæng og forståelse for den enkelte medarbejder i stressede situationer
• at skabe mening og forståelse for organisationens formål og interesser
• at få organisationen til at går fra overlevelse til trivsel
• at være katalysator for sociale færdigheder og læringsprocesser
• at være sparringspartner for ledelsen/HR-funktionen ved forandringsprocesser
• at øge den sociale kapital og investering i de menneskelige værdier for at sikre en plads i fremtiden.

 

Det praktiske om uddannelsen

Uddannelsen er bygget op på 7 moduler á 2,5 internater, som skifter mellem hverdage og weekender.
(Mandag til onsdag, begge dage inklusive – samt fredag til søndag, begge dage inklusive.)

Næste holdstart: forår 2019

Modul 1
 • Introduktion til essens psykologi
 • Tre lag af identitet
 • Overlevelse og trivsel
 • Stress i et eksistentielt perspektiv
 • High Commitment er svaret og løsningen på stress
 • De 4 livsarenaer
 • Autentisk lederskab
 • Følelsernes landskab
 • Livshjulet
Modul 2
 • Psykologiske behov for trivsel
 • Den anerkendende tilgang
 • Den anerkende samtale
 • Objekt-relations teorien
 • Det personlige lederskab
 • Ansvarlig kommunikation
 • Den svære samtale
 • Konfliktløsning
 • Grundkonflikt
Modul 3
 •  Bevidsthed og de tre opmærksomhedszoner
 • Tre lag af kommunikation
 • Det hele menneske – en holistisk tilgang til livet
 • De essentielle og logiske niveauer
 • Trivselspyramiden
 • Vision, mission og det operationelle niveau
 • Værdier
Modul 4
 •  Ledelse og forandring
 • Mindshift vision
 • Formål
 • Den nødvendige forandring
 • Psykopatologi – spot blandt andre en psykopat
 • Innovation og ledelse
 • Den kreative intelligens
 • Eventmanagement
Modul 5
 • Essens Coaching
 • Grundprincipper i coaching
 • Spørgeteknik og -værktøjer
 • Værdibaseret ledelse
 • Voice Mapping
 • Træning i coaching
Modul 6
 • Problemanalyse i organisationen
 • Fra organisation til organisme
 • Teamprocesser
 • Holistisk ledelse
 • Primær opgave og sekundær ledelse
 • Management by heart and connection
Modul 7
 • Præsentation af de studerendes diplomopgaver
 • Evaluering
 • Diplomoverrækkelse
 • Netværk og support for fremtiden
 • Visioner og mærkesager for fremtiden
Kontakt os

Send os en besked her