Mads: 2684 1084 Inge: 6018 4919 mads@cetu.dk / inge@cetu.dk

Lederskab med bevidsthed, empati og kant

Personligt lederskab & udvikling gennem FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE

Målgruppe

Group of Business People Discussing at Sunset Reflected Onto TabKurset er til dig, der gerne vil have en dybere forståelse for det, der skaber bæredygtige relationer både i livet, arbejdslivet og som ønsker at blive en stærkt forankret leder, konsulent, underviser, formidler, livecoach eller mentor, enten på det personlige plan, i erhvervslivet eller i det offentlige. Du modtager diplom på, at du har gennemgået lederkurset, hvor det største fokus er på bevidsthed og humanistisk eksistentiel psykologi.
Uddannelsen kræver ingen særlige forudsætninger.

MC-Ledelse-handler-ikke-om-300x215

Form

Undervisningen foregår med oplæg og demonstrationer fra de erfarne lærer og konsulenter der er tilknyttet instituttet. Det hele integreres gennem praktiske øvelser i mindre grupper, så deltagerne får mulighed for at træne og udforske stoffet. Det vil være en afsluttende personlig opgave, som giver plads til at inkludere eget interessefelt og de essensmodeller, på en måde at det en praktisk læring og videregivelse af opgaven. Det vil være en del litteratur som skal læses individuelt men der vil også være studie og træningsgrupper, hvor både træning og dialog kommer til at belyse stoffet. Desuden vil der være mentorer tilknyttet studiegrupperne, så træning og forståelse sker i overensstemmelse med programmerne og undervisningsforløbet. Da undervisningen er tæt forbundet til deltagernes identitet, opfordres der til at tage personlig supervision eller terapi, af instituttets godkendte mentorer og psykoterapeuter, hvis det skulle være brug for denne støtte for at komme igennem.
Kurset er modulopbygget. 7 moduler a 4 dages internat.

Udbytte

Efter endt kursus er kursisterne bredt rustet i almen psykologi, de kender til forsvarsmekanismer og kontaktformer, de er styrket i deres følelsesmæssige og social intelligens, har fået en ansvarlig og praktisk kommunikation, de har dybt kendskab til deres egne tankemønstre og fået opløst en del af deres ubevidste modstande.

De har en stærkt og praktisk tilgang til bevidsthedsarbejde, NLP, persontypologi, forståelse for gruppeprocesser, High Performance/High Commitments Teams, positiv psykologi, humanistisk psykologi, eksistentiel psykologi samt Businessman Circling SuccessTranformations psykologi.

Endvidere har de arbejdet med Essens instituttets ledelses-, forandrings- og coaching modeller og har trænet massivt i coaching både i studiegrupper og egne klienter.

De er trænet i konflikthåndtering, teambuilding og stresshåndtering.

Ledelse i forandring og forankring

Følelser og følelsesmæssig intelligens er vigtige parameter for at få succes som menneske i livet.

I gennem alt for mange år har rationale, fornuft og økonomiske sat mål og dagsorden, og har kun medført knaphed, konkurrence distance og stress.
Følelsesmæssig intelligens er grundlaget for autencitet, livsglæde og nærvær på det personlige plan og på det sociale plan har det social kompetencer som empati, lederskab, initiativrig og løsningorienteret.

Følelser smitter og det er følelser som binder os sammen. Når vi har ordenligt kontakt i følelserne og derved os selv, står vi stærkt når vi skal handle, skabe og tage beslutninger. Fornuft og følelser er ikke adskilt, men i sammenspil har vi fat i begge sider af hjernen, hvilket givet helhed og åbner op for innovative kræfter.
Følelser i ledelse skaber tillid, samhørighed, effektivitet og trivsel.

 

Det særlige ved Essens Instituttet og Essens træning;

  • Vi tager udgangspunkt i det hele menneske og at mennesket altid stræber efter at udvikle dig
  • Vi ved at øget bevidsthed er eneste reelle årsag til varig forandring og udvikling
  • Vi tager udgangspunkt i det som er her og nu, det som kan sanses og forholdes til
  • Vi styrker den følelsesmæssige og sociale intelligens og ved at det giver et kreativt og skabende univers.

 

 

Vores mission er at formidle viden, værdier og visdom gennem øget bevidsthed

Essens Instituttet er et lille uddannelses og vækstcenter, der arbejder med personligt lederskab og kompetencer gennem træning og formidling af viden og bevidstgørelse af værdier. Instituttets grundlæggere har 18 års erfaring fra psykoterapeutisk praksis, udviklingsarbejde både erhvervsmæssigt, i kommunale institutioner og på ledelsesplan.

 

  • Vi skaber praktiske modeller til ledelse, coaching, kommunikation, organisation og sociale relationer.
  • Vi søger og skaber essens af god kommunikation, lederskab, samt sociale kompetencer.
  • Vi skaber bindeleddene mellem filosofien, psykologien, videnskab og traditioner.

 

 

Personligt lederskab og udvikling
Organisatorisk – ledelse – personligt

kurser – uddannelser – teambuilding 
coaching – ledertræning – temadage

  MC det vi lærer teoretisk

Vores institut har et kursuscenter som ligger i Vig, med 18 internat pladser til vores kurser og uddannelse.

Desuden har vi kontor og praksis på Frederiksberg, vi kommer også ud til firmaer og institutioner og afholder både ledertræning, seminarer og tilrettelægger gerne individuelle forløb både for ledere og organisationen, alt efter behov og ønsker.

 

 

 

 

Se mere på www.essens-instituttet.dk www.madsvangchristensen.dk

Eller ring på 26 84 10 84

Venligst Mads Vang Christensen & Inge Hülsen

Klik her for at downloade folder om vores lederkurser