Mads: 2684 1084 Inge: 6018 4919 mads@cetu.dk / inge@cetu.dk

Andet år på Coachuddannelsen

Andet år på Essentiel Coach & Mentor uddannelsen.double exposure of businessman and city

På andet år, skifter vi fokus og metode, vi slipper lidt vores selv fokus og den selvforståelse som har været første års læringsmetode. Det bliver læring og undervisning med fokus på at rustet de anden års studerende med et bredt spektre af værktøjer til at kunne arbejde med mennesker i forandring og forankring.

Lederskab
Den øverste parole er lederskab, og al ledelse er selvledelse, så ansvaret og lederskabet ligger stadig hos den studerende og hele andet års studie er med eget lederskab som går forrest, både i selvstudiet af litteraturen, men også i de opgaver som bliver en del af andet år.

Det professionelle lederskab i Organisation
Du bliver præsenteret for forskellige analyse og ledelsesmodeller til at skabe forståelse og kommunikation og derved bedre sammenspil mellem medarbejdere og forskelligheder.

Coaching konstellationer
De studerende igen få lejlighed til at komme lidt dybere ind i processerne med organisations opstilling og få lært hvordan man kan arbejde med organisation og virksomheder med opstilling.

Sprog, adfærd, overbevisninger og kommunikation
Vi har valgt NLP som værktøj inden for sprog, adfærd, overbevisninger samt kommunikation. NLP er en syntese af de bedste terapeuter metoder til at skabe forandring og samtidig en kortlægning over hvad de mest succesfulde skabere agere og motivere sig ved.

Konfliktløsninger
Vi arbejder med konfliktløsninger på det personlige plan det interpersonelle plan og det organisatoriske. 

Coaching
Da vores fokus er at møde mennesker i ordentlig kontakt, så er de studerende allerede godt trænet i at være i kontakt fra første år. På andet år bliver det spørge teknik og træning i at være medstøttende i de coaching processer som vil blive trænet.
Der vil sættes fokus på Life coaching, par coaching, præforment coaching, ledelses coaching.

Mentoring
En mentor er en erfaren person, som gennem rådgivning, sparring, vejledning og feedback deler ud af sin erfaring og sine kompetencer for at støtte mentees udvikling.
Essens Mentoring er vejledning ud fra de grundprincipper og modeller som er fundamentet på uddannelsen.  Begrebet anvendes i mange forskellige sammenhænge bl.a. til udvikling af ledere og medarbejdere i virksomheder og organisationer, i foreninger til at støtte medlemmernes udvikling samt i samfundsmæssige sammenhænge som f.eks. i forbindelse med integrationsprojekter, støtte til unge kriminelle, til iværksættere m.m.
I den græske mytologi var Mentor en ven og rådgiver for helten Odysseus. Da Odysseus begav sig af sted til den Trojanske krig efterlod han sin søn Telemakos i Mentors varetægt.

 

Neurolingvistisk programmering Hjernen3
Neurolingvistisk programmering (NLP), er syntesen af det sidste århundredes terapiformer. NLP bruges i dag bredt i i forskellige retninger, både i erhvervslivet som motivations og forandrings værktøjer. Det er en terapeutisk retning og endeligt som mentaltræningsværktøjer til elite præstationer.

NLP bruges også til personlig udvikling og til at skabe positiv forandring i et menneskes liv. Det gælder både i forbindelse med mental træning for topidrætsudøvere, til erhvervskurser for personlig udvikling og til at afhjælpe følelsesmæssige problemer.
Udviklingen af NLP blev startet i 1970’erne af Richard Bandler og John Grinder, inspireret af blandt andre de tre fremtrædende terapeuter Fritz Pearls, Virginia Satir og Milton H. Erickson. Men især den engelskfødte (senere amerikansk statsborger) Gregory Bateson, biolog og antropolog inspirerede med systemisk tænkning. Udviklingen pågår stadig i takt med at NLP-udøvere og teoretikere finder ny viden og får nye erfaringer.