Mads: 2684 1084 Inge: 6018 4919 mads@cetu.dk / inge@cetu.dk

Trivselskoordinator & Trivselskonsulent Uddannelserne

Tag en uddannelse, som gør en forskel i en verden fuld af forandring

 

Bliv Trivselskoordinator

Uddannelsen som Trivselskoordinator er en intern ressourcefunktion, som understøtter forandringsprocesser og ledelsesprocesserne med trivsel i fokus, og skabe de nødvendige processer for at få alle medarbejdere til at bidrage og være engagerede.
Trivselskoordinatorens funktion er både forebyggende, og har den sociale trivsel og tryghed som ansvarsområde, og tager de samtaler og processer, som skaber det nødvendige sammenhold, der både giver social læring og frigiver de potentielle ressourcer, der opstår, når vi har tillid og trives.
Der har i mange år været fokus på stress på arbejdspladsen, men det er der ikke kommet mindre stress ud af – tværtimod. Det er ikke selve stressen, der er problemet, men det, der forhindrer én i  at få stress, der mangler. Derfor er det manglen, der er problemet. Der mangler tillid, mening og forståelse som de grundlæggende byggesten. Herudover trivsel og det som binder medarbejderne sammen.
Undersøgelser viser at kun 21% er fuldt ud engagerede på deres arbejdsplads, og føler at de udnytter deres fulde potentiale. Det taler for, at der er masser af ressourcer og effektivitet som udebliver. Det betyder, at en virksomhed kun har en arbejdsstyrke på 60%, når organisationen ikke er samlet med trivsel, tillid, mening og forståelse.

“Forandring uden forankring i den følelsesmæssige og sociale bevidsthed,
og uden fælles commitments,
er ganske enkelt spild af ressourcer og kan give stress”. 

 

Uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker at arbejde med ressourcer og trivsel i virksomheder; at være katalysator for et sundt og stærkt arbejdsmiljø og en positiv og meningsfuld arbejdskultur. Uddannelsen er bygget på et ledelsesniveau, som en procesorienteret tværfagligt enhed, som understøtter organisationen, ledelsen, teamet og den enkelte medarbejder. Uddannelsen henvender sig til ledere, HR-funktionen, projektleder, coaches, proceskoordinatorer, konsulenter, miljø- og sikkerhedsrepræsentanter, tillidsfolk, stressvejledere, der ønsker at arbejde helhedsorienteret med:
• at forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe sygefravær
• at konfliktløse forskelligheder, så det bliver til styrke og ikke modstand
• at sætte stress og trivsel på dagsordenen
• at skabe sammenhæng og forståelse for den enkelte medarbejder i stressede situationer
• at skabe mening og forståelse for organisationens formål og interesser
• at få organisationen til at går fra overlevelse til trivsel
• at være katalysator for sociale færdigheder og læringsprocesser
• at være sparringspartner for ledelsen/HR-funktionen ved forandringsprocesser
• at øge den sociale kapital og investering i de menneskelige værdier for at sikre en plads i fremtiden.
 –

Trivselskoordinatoruddannelsen

Uddannelsen er bygget op på 7 moduler á 2,5 internater, som skifter mellem hverdage og weekender.
(Mandag til onsdag. Begge dage inklusive samt fredag til søndag. Begge dage inklusive.)

Modul 1
• Introduktion til essens psykologi
• Tre lag af identitet
• Overlevelse og trivsel
• Stress i et eksistentielt perspektiv
• High Commitment er svaret og løsningen på stress
• De 4 livsarenaer
• Autentisk lederskab
• Følelsernes landskab
• Livshjulet
 
Modul 2
• Psykologiske behov for trivsel
• Den anerkendende tilgang
• Den anerkende samtale
• Objekt-relations teorien
• Det personlige lederskab
• Ansvarlig kommunikation
• Den svære samtale
• Konfliktløsning
• Grundkonflikt
 
Modul 3
• Bevidsthed og de tre opmærksomhedszoner
• Tre lag af kommunikation
• Det hele menneske – en holistisk tilgang til livet
• De essentielle og logiske niveauer
• Trivselspyramiden
• Vision, mission og det operationelle niveau
• Værdier
 
Modul 4
• Ledelse og forandring
• Mindshift vision
• Formål
• Den nødvendige forandring
• Psykopatologi – spot blandt andre en psykopat
• Innovation og ledelse
• Den kreative intelligens
• Eventmanagement
 
Modul 5
• Essens Coaching
• Grundprincipper i coaching
• Spørgeteknik og -værktøjer
• Værdibaseret ledelse
• Voice Mapping
• Træning i coaching
 
Modul 6
• Problemanalyse i organisationen
• Fra organisation til organisme
• Teamprocesser
• Holistisk ledelse
• Primær opgave og sekundær ledelse
• Management by heart and connection
 
Modul 7
• Præsentation af de studerendes diplomopgaver
• Evaluering
• Diplomoverrækkelse
• Netværk og support for fremtiden
• Visioner og mærkesager for fremtiden
Pris 36.000 kr. pr år.
Uddannelsen har opstart i efteråret 2017 og afsluttes i efteråret 2018. Datoerne følger.
Prisen er inklusive overnatning og kost, og der vil skulle beregnes udgifter til bøger.  Vi vejleder i bruttolønsordning.
Der vil være både litteratur, der skal læses og opgaver der skal skrives, dog er omfanget tilpasset  et sideløbende fuldtidsarbejde.
Virksomheder som booker 10-12 pladser tildeles et særskilt hold. Her aftales en specialpris.
 –

“For at kunne agere i en foranderlig verden –
være skabende og givende gennem samarbejde
er der kun et sted at være forankret
og det er i hjertet…”

Bliv Trivselskonsulent
– en overbygning til Trivselskoordinatoruddannelsen

Trivselskonsulentuddannelsen er for dig, der eventuelt allerede er selvstændig, og ønsker et dybere fundament.
Uddannelsen er overbygning på det adgangsgivende første år til Trivselskoordinator og er opbygget på sammen måde; 7 moduler á 2,5 internater, som skifter mellem hverdage og weekender.  (Mandag til onsdag. Begge dage inklusive samt fredag til søndag. Begge dage inklusive.) 
 
Modul 1
• Personlighedens lag
• Roller og relationer
• Sociale spil og destruktive magtpositioner
• Overansvarlighed og uansvarlighed
• Undgåelse og beskyttelsesmekanismer
• Kontaktstile og forstyrrelser
• Behov og undertrykkelse
• Fra Egobevidsthed til Globalbevidsthed
 
Modul 2
• Lederskabets essens
• De seks lederstile
• De seks lederniveauer
• De seks niveauer for engagement
• De seks niveauer af indstilling
• De fem Essens-ledelsesprincipper ”High Commitment Teams”
• Essens Implementeringproces
 
Modul 3
• Det personlige lederskab
• Det autentiske lederskab
• Det sociale lederskab
• Det nærværende lederskab
• Det skabende lederskab
• Det globale lederskab
• 13 gode ledelsesvaner
 
Modul 4
• Den levende organisation
• Passion at leve og lede med hjertet
• Whole Brain –  at aktivere de fire primære intelligenser
• Følelsesmæssig og social intelligens
• Typologier
• At sætte teamet
• Teamudvikling
• Gold Mapping
 
Modul 5
• Visionsprocessen
• Fundament, rammer og indhold
• Management by Heart and Connection
• Essens-processen (U-turn)
• Mening før forandring
 
 
Modul 6
• Essens-processen – ledelse, strategi og identitet
• Udfordringen
• Afklaring
• Identitet, visuel indentitet og branding
• Strategi
• Vision Board
• Markedsføringsvisioner
• Story and event
• De seks perceptionsniveauer – organisationen som helhed
• Human Investment
• Socialøkonomi
• Commandments, commitments and convictions
 
Modul 7
• Præsentation af de studerendes diplomopgaver 
• Evaluering
• Diplomoverrækkelse
• Netværk og support for fremtiden
• Visioner og mærkesager for fremtiden
Uddannelsen starter til efteråret. Datoerne finder du her
Uddannelsen har opstart i efteråret 2018 og afsluttes i efteråret 2019. Datoerne følger. Det er en forudsætning, at du har gennemgået uddannelsen til Trivselskoordinator, eller kan opnå merit.
Ønsker du begge uddannelser til både Trivselskoordinator og Trivselskonsulent er prisen for de to år 64.000 kr. En rabat på 8.000 kr. Vi vejleder i bruttolønsordning.

Prisen er inklusive overnatning og eksklusiv kost, og der vil skulle beregnes udgifter til bøger.
Der vil være både litteratur, der skal læses og opgaver der skal skrives, dog er omfanget tilpasset  et sideløbende fuldtidsarbejde.
Virksomheder som booker 10-12 pladser tildeles et særskilt hold. Her aftales en specialpris.
Ring og hør mere til Mads Vang Christensen på 26 84 10 84.

 

For at vinde i fremtiden kræver det vilje til at forandre og forbedre
gennem et minimum af omkostninger og ressourcer…