Mads: 2684 1084 Inge: 6018 4919 mads@cetu.dk / inge@cetu.dk

Studier

Essens Laboratoriet

Vi studere ny forskning og teorier og samskriver det, til praktisk og forståligt litteratur, som er tilgængeligt via blogs, artikler, sociale medier og bøger.
Vi udvikler arbejdsmodeller og forståelses teorier, ud fra helhedperspektiver, således at vi ser mennesket som et hele, som krop, psyke og ånd.

Essens studier er vores søgen efter inspiration, viden og faktuelt/videnskablig stof , som kan bruges i vores formidling og vores forædling af viden på en måde at det bliver enkelt og forståligt for enhver. Det er vores formidlings laboratorium, hvor anerkendte psykologiske modeller bliver forenklet, forædlet og ikke mindst forenet.