Mads: 2684 1084 Inge: 6018 4919 mads@cetu.dk / inge@cetu.dk

Psykoterapeut uddannelse

Psykoterapeutuddannelse 4 årig

Vores psykoterapeut linje er 2 år som overbygning på vores Coach & Mentor uddannelse.mc-uden-naervaer-2

Relationsterapeut uddannelse (1.-3. år)
Første terapeut år er fokus på parforhold og relationer, her går vi i dybden omkring sociale relationer, parforhold, seksualitet, kommunikation, konflikthåndtering, livskriser, tilknytningsmønstre.
Parforholdet har trænge kår i disse år og skal vi opnår succes i parforholdet, er det nødvendigt at danne forholdet på et dybere plan, hvor det er følelser, værdier som skal være de største spillere på banen. Det kræver bevidsthed at kunne være autentisk og samtidig sætte sin partner fri til at være sig.
Når vi er i kontakt med vores essens og vores parter ligeledes er, så er det forbundet med en stor grad af frihed, og der er et stort ønske om at vores partner trives. På dette niveau handler det mest om at være og at give, hvor begge parter syntes det at modtage, og det at give bliver et og samme.
At være på dette niveau kræver dog, at vi har sluppet en grundlæggende frygt i livet, og er bevidst om vores værdier og vores primære faldgrupper og mønstre.
Kontroldramaerne skal slippes, og man skal være stærk i at tage sit fulde ansvar for både kontakt og samvær.
I praksis betyder det at de studerende kommer til at arbejde med både bevidsthed, og med kroppen gennem kropsterapi.
De studerende kommer omkring parforholdets triade og de spil og dramaer, der udspilles og de forskellige kollisioner/konstallationer som opstå i parforhold. Det som binder parforhold sammen er følelser, og en stor del af disse følelser er forbundet til kærlige følelser samt seksualiteten og dens mange ansigter og dynamikker, som skal sættes fri, når et parforhold skal være langtidsholdbar.

Der vil være masser af læring gennem træning, øvelser i fordybelse og skærpelse af sanser og bevidsthed, således at de studerende får et dybereliggende fundament under den primære ego-baserede personlighed. Således at de studerende skærper deres bevidsthed, og får et klarere menneske- og livssyn og en forståelse for samspillet mellem krop, sind og ånd, samt de forskellige bevidsthedsniveauer.

Der vil være læring i kommunikationsfærdigheder, konflikthåndtering, seksualitet og de underliggende teorier som gestaltterapi, eksistentiel psykologi, udviklingspsykologi og ligeledes vil der arbejdes med familieopstilling.
De studerende får massiv træning som terapeut både på uddannelsen og i træningsgrupper med klienter.mc-taknemmelighed

Psykoterapeut uddannelse (1.-4.år)
På fjerde året handler det om psykoterapi gennem Gestaltterapi, eksistentiel terapi, psykopatologi, de store eksistentielle spørgsmål i livet, personlighedsforstyrrelser, etik og morale, sorg og krise.
Der vil være temaer som misbrug, afhængighed, tab, liv/død, samhørighed/isolation, fri vilje/skæbne, og fra den eksistentielle psykologi vil der være temaer som død, meningsløshed, isolation og frihed.
De studerende kommer til at arbejde i dybden med ubevidste resurser, og igen som på det forgående år vil Bert Hellingers fænomelogiske opstillingsmetoder, udforskes og implementeres som terapeutisk metode. Desuden vil Essens Instituttets Voice Mapping blive et stærkt supplerende værktøj til opstillingsmetoden.
Det vil være masser af kreative terapeutiske metoder, bla. tegne- og maleterapi, samt intuitiv terapi, og netop i dette kreative åbnes der op for mulighedernes rum, som et stærkt felt at arbejde i med klienter.
Der vil ligeledes være en del læren om psykopatologi og sygdomslære, samt klient håndtering.

Ligeledes vil de studerende træne deres terapeutfærdigheder både på uddannelsen og i træningsgrupper med klienter.
Uddannelsen vil være godkendt af Foreningen af Danske Paykoterapeuter, og iøvrigt følge Dansk Psykoterapeutforenings retningslinjer.