Mads: 2684 1084 Inge: 6018 4919 mads@cetu.dk / inge@cetu.dk

Essens basisår

Vores basis år, gør det muligt at blive forankret i sig selv, trods en verden af forandring, frygt og frustration. Forløbet er bygget op på nogle eksistentielle modeller, som stikker dybere i bevidsthed, følelserne og styrker både viljen og ansvaret for at skabe et levende og dynamisk liv. Vi styrker både den følelsesmæssige og den sociale intelligens, og derved giver det mere mod og mere personlig lederskab og slagkraft. Du bliver på dette basis år, bevist om dig selv og dine værdier og derved dine ønsker og drømme for et mere autentisk liv og på andet år, for du værktøjerne til at skabe det liv du ønsker 360˚, i sociale relationer, i dit parforhold, og i din karriere. Om det er som iværksætter, eller i at arbejde med mennesker, parforhold, eller grupper, så bliver du klædt på til at tage et professionelt lederskab.

 • Du får en praktisk tilgang og forståelse af den følelsesmæssige og sociale intelligens.
 • Du opnår en større bevidsthed og forståelse om dine og andres reaktions mønstre, og hvor du tager ansvar for at kommunikere i stedet for at reagere uhensigtsmæssigt.
 • Du bliver fortrolig med flere sider af dig selv, og derved får du bugt med selvkritik og usikkerhed, jo mere forankret du hviler i dine egne følelser og værdier.
 • Du bliver i stand til at håndtere konflikter respektfuldt og lære at sige til og fra på en ordentlig måde.
 • Med essens teorierne bliver du klar på, hvor du er og hvor og hvilken retning, du ønsker at udvikle dig i.
MC Kreativ intelligens .tiffEssens teorierne er helhedsorienterede praktiske modeller om bevidsthed, kontakt og opmærksomhed, ansvarlig kommunikation, bæredygtige relationer, følelsesmæssig og social intelligens, kreativ intelligens, mindfulness, samt konfliktløsning. Essens basisåret kan tages alene, men er også første år på Coach & Mentoruddannelsen, så hvis du tager andet år, får du landets stærkeste Coach & Mentoruddannelse.

På det personlige plan

Et stærkt personligt udviklingsforløb

Personlig indsigt og et højt bevidsthedsniveau

 • Styr på psykologi og kommunikationen
 • Helhedsforståelse (årsag og virkning, det at se sammenhæng og helhed)
 • Evnen til at konfliktløse og navigere i det som er svært følelsesmæssigt
 • Et stærkt socialt netværk
 • Modet til at være dig selv og stå ved dine grænser og værdier
 • Mod til at gå efter dine drømme og dine mål
 • Bevidsthed og indsigt i følelsernes anatomi, forsvarsmekanismer
 • Faciliteter vejen fra overlevelse til trivsel
 • Styrke til ikke at blive personligt ramt
 • En større ro og balance i livet 360

På det faglige plan

På det faglige plan

får du styrket:

 • Dine evner til at kommunikere ansvarligt
 • Evner til at takle konflikter
 • Evnen til at have mange bolde i luften, uden at miste fokus og overblik
 • Modet til at handle og træffe beslutninger
 • Dine sociale kompetencer
 • Empati og forståelse for andre/forskellighed
 • Dit personlig lederskab
 • Evne til agere i forandring processer, kriser og konflikter
 • Forståelsen og indsigt i gruppeliv, gruppeudvikling
 • Even til at skabe tillid og stærke relationer
 • Et stærkt faglig grundlag i psykologi, Mindfulness, kommunikation, personlig lederskab, samarbejde, kreativitet og innovation.

Målgruppe

Kurset er til dig, der gerne vil have en dybere forståelse af, hvem du er, hvordan du kan blive tydeligere i kommunikation, og hvad du kan gøre for at skabe bæredygtige relationer, både i livet som sådan og i arbejdslivet. Og til dig, som ønsker at blive stærkt forankret i dig selv, i dit arbejde, dine ønsker og mål for at trives og have god kontakt til dig selv, dine følelser og værdier. Du modtager diplom på, at du har gennemgået personligt lederkursus, hvor det største fokus er på bevidsthed og humanistisk eksistentiel psykologi. Uddannelsen kræver ingen særlige forudsætninger.

Form

Undervisningen foregår med oplæg og demonstrationer fra de erfarne lærer og konsulenter, der er tilknyttet instituttet. Det hele integreres gennem praktiske øvelser i mindre grupper, så deltagerne får mulighed for at træne og udforske stoffet. Det vil være en afsluttende personlig opgave, som giver plads til at inkludere eget interessefelt og de essensmodeller, på en måde, så det er en praktisk læring og videregivelse af opgaven. Det vil være en del litteratur som skal læses individuelt, men der vil også være studie og træningsgrupper, hvor både træning og dialog kommer til at belyse stoffet. Desuden vil der være mentorer tilknyttet studiegrupperne, så træning og forståelse sker i overensstemmelse med programmerne og undervisningsforløbet. Da undervisningen er tæt forbundet til deltagernes identitet, opfordres der til at tage personlig supervision eller terapi, af instituttets godkendte mentorer og psykoterapeuter, hvis det skulle være brug for denne støtte for at komme igennem.
Kurset er modulopbygget. 7 moduler a 4 dages internat.
Pris 28.000,- kr. for året eksklusiv kost, incl overnatning.
Kursus start d. 21. september 2017