Mads: 2684 1084 Inge: 6018 4919 mads@cetu.dk / inge@cetu.dk

Personligt lederskab og udvikling

gennem

Følelsesmæssig intelligens og social kompetence


Personligt lederskab og udvikling

organisatorisk – ledelse – personligt

kurser – uddannelser – teambuilding
coaching – ledertræning – temadage

Vores mission er at formidle viden, værdier og visdom gennem øget bevidsthed

Essens Instituttet er et lille uddannelses- og vækstcenter, der arbejder med personligt lederskab og kompetencer gennem træning og formidling af viden og bevidstgørelse af værdier. Instituttets grundlæggere har 20 års erfaring fra psykoterapeutisk praksis, udviklingsarbejde både erhvervsmæssigt, i kommunale institutioner og på ledelsesplan.

drengeVi skaber praktiske modeller til ledelse, coaching, kommunikation, organisation og sociale relationer.

Vi søger og skaber essens af god kommunikation, lederskab, samt social kompetencer.

Vi skaber bindeleddene mellem filosofien, psykologien, videnskab og traditioner.

For at vinde i fremtiden, kræver det villighed til at forandre og forbedre

...med et minimum af omkostninger og ressourcer

Kreativ og social intelligens er eneste vej mod en fælles verden.

Kreativ intelligens ændrer måden vi lever, lærer og tænker på…

Essens Instituttet, hvor filosofi, psykologi og videnskab bliver til praktik

Det særlige ved Essens Instituttet og Essens træning:

  • Vi tager udgangspunkt i hele mennesket og i, at mennesket altid stræber efter at udvikle sig
  • Vi ved, at øget bevidsthed er eneste reelle årsag til varig forandring og udvikling
  • Vi tager udgangspunkt i det, som er her og nu, det som kan sanses og forholdes til
  • Vi styrker den følelsesmæssige og sociale intelligens og ved, at det giver et kreativt og skabende univers
  • Vi tror på, at vi ikke er noget i os selv, men det er i kontakten med andre, at vi opdager hvem vi er.

eq

 

Essens Coach & Mentor uddannelse
Essens Par og relationsterapeut uddannelse
Essens Psykoterapeut uddannelse

Bevidsthed, nærhed og lederskab

 

Lederskabets essens

Lederkursus med bevidsthed, empati og kant

 

Den levende organisation

Organisations-udviklingsprogram

 

Mindshift Vision

Leder Træningsprogram

 

 


Følelser og følelsesmæssig intelligens er vigtige parametre for at få succes som menneske i livet.

Igennem alt for mange år har rationale, fornuft og økonomi sat mål og dagsorden, og har kun medført knaphed, konkurrence, distance og stress. Følelsesmæssig intelligens er grundlaget for autenticitet, livsglæde og nærvær på det personlige plan; og på det sociale plan medfører det sociale kompetencer som empati, lederskab, initiativrig og løsningorienteret.

Følelser smitter og det er følelser, som binder os sammen. Når vi har ordenligt kontakt til følelserne og derved os selv, står vi stærkt, når vi skal handle, skabe og tage beslutninger. Fornuft og følelser er ikke adskilt, men i sammenspil har vi fat i begge sider af hjernen, hvilket givet helhed og åbner op for innovative kræfter.
Følelser i ledelse skaber tillid, samhørighed, effektivitet og trivsel.

"Det er igennem kreativ intelligens at fremtidens lederskab binder relationer samme omkring skabelse af en bæredygtig verden"...


 

 

 

 

 

 

Vores institut har et kursuscenter som ligger i Vig, med 18 internat pladser til vores kurser og uddannelse,
Desuden har vi kontor og praksis på Frederiksberg, vi kommer også ud til firmaer og institutioner og afholder både ledertræning, seminarer og tilrettelægger gerne individuelle forløb både for ledere og organisationen, alt efter behov og ønsker.
Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 2684 1084.
Venligst

Mads Vang Christensen