Mads: 2684 1084 Inge: 6018 4919 mads@cetu.dk / inge@cetu.dk

Livets essensessentieludvikling

Livets essens handler om, hvad der er vores grundlæggende natur, herunder vores grundlæggende behov og drømme.
En søgen efter mening og livets mangfoldighed samt vekselvirkning mellem fornyelse og genkendelighed som nysgerrighed og tradition. En konstant vekslen mellem afhængighed og selvstændighed.

Så når vi taler om Essentiel Udvikling, så er det at komme i kontakt med vores inderste, her hvor vi alle har ønsker og drømme fra samme kilde. Vi ønsker at blive elsket og vi ønsker at være en del af et fællesskab.
Mennesker er ens under overfladen og de fleste lader sig styre af deres frygt, som er kommet ind i livet, der hvor kærligheden blev forlænget af formaninger, frygt og påbud.
Inderst inde vil vi hinanden det godt, det er, når vi ikke er i kontakt med vores inderste og lader os styre af vores erfaring, som ofte har kant af frygt. Så når vi ikke har den nødvendige kærlighed og basistryghed med i vores bagage, så er vi ofte ikke i stand til at finde vejen ”hjem” til vores egen essens.
De store eksistentielle tænkere siger, at vi skal have eksistensen før essensen, hvilket betyder “Menneskets eksistens går for dets essens og væsen”. Så vi skal være bevidst om vores eksistens for så at kunne vælge, hvad livet skal indeholde.

”Vi skal kunne bære os selv, før vi kan vælge, hvad vi kommer i livets kar.”

Vores eksistens går meget på de individualistiske og materielle værdier, det vil sige at skille sig ud og eje noget som andre ikke har. Det er i sig selv falske behov, som kun skaber tomhed og fremmedgørelse. Ligeledes er denne tomhed og fokus på værdier udenfor os selv, der skaber afstand i mellem os og i denne afstand er det ikke længere muligt at forstå og have empati med andre, da ens egen selvforståelse er et svagt ekko, som er blevet forvasket til det falske behov.

Essentielle værdier

For at finde ind til de essentielle værdier bliver vi nødt til at trække os tilbage fra den verden, som styrer os. Vi er nødt til at stoppe op for vores tvangsprægede overlevelsesdrift som giver os et billede af, vi er i fare og derved under pres for ikke at bukke under.
Dette kræver, at vi sætter livet i parentes og sætter spørgsmål ved vores måder at handle på og navnlig hvad vi ikke handler på. Her kan der godt gå en rum tid, før uroen i kroppen stopper. Vi er her også nødt til at have en vejleder til at støtte os i ikke at springe på vognen igen, samt få den vejledning i, at vi ikke er i fare og vi ikke går til grunde, blot fordi vi trækker os for en stund for at gå på opdagelse i vores eget essentielle univers.

Disse essentielle værdier er universelle og er at finde i alle kulturer, de er genkendelige, da de ikke er til at dele eller at der ligger noget bag dem. De kunne kalde rene værdier og værdier, vi alle ønskes at kendes på. Det er i disse værdier, vi kan mødes og overgive os til hverandre, da det er i trygheden, vi skal kunne hvile.

Disse værdier er:
Respekt, Venlighed, Medfølelse, Tålmodighed, Ærlighed, Ydmyghed, Tilfredshed, Gavmildhed, Tilgivelse, Meningsfuld tale, Nysgerrighed, Taknemmelighed, Loyalitet, Inspiration, Principper, Hjælpsomhed, Mod.

 

”Det er i forskelligheden vi skal lære og i genkendeligheden vi skal hvile”

 

Couple relaxing in a hammock and enjoying starry sky

 

 

 

 

 

 

Man on top of mountain. Conceptual design.

Den Essentielle Praksis

For at kunne praktisere livets essens, må vi opgive stræben efter idealet, og søge i almenmenneskelige gøremål, vi må ændre vores holdning til vores eksistens.
Det handler om at være menneske, livet er her og nu, ikke i morgen. Vi skal leve sanseligt mens vi laver mad, når vi ordner hus og hjem. Ligeledes handler det om at vi skal åbne op for samliv og sameksistens så vi ikke er isolerede som mennesker, men som de flokdyr vi er. Vi er afhængige af hinanden og vi er afhængige af kærlighed og oplevelser i livets mangfoldighed.

Egg Timer With Sand Running ThroughVi må praktisere ro for at opnå ro, vi må give vores venlige sind uden forbehold. Vi må sørge for at trække os tilbage, da vi ikke kan være i kontakt hele tiden med vores omgivelser. Vi skal fordøje mere end nogen sinde, da vi lever i et brusende informations hav. Vi bliver bedøvede og overloadet af ligegyldige informationer, og overflade samt sensationer fulde af frygt og mediespind. Vi forsøger at have kontrol i stormvejr, men vi er magtesløse, da vi ikke har kontrol, end ikke over os selv.
Meditation er en stærkt metode til at komme i kontakt med det essentielle i os, det er her hvor alle de ydre manifestationer, figurer og former mister deres tag i vores bevidsthed. Det er ligesom havets bølger, krusninger og brusen det er uendeligt foranderligt, men under overfladen opstår der en dybere ro og gennemsigtighed.
Det er på den måde vi skal samles, først i os selv med fred i sindet, dernæst er vejen synlig og så kan vi samles i enheder og derigennem er det muligt at skabe den nødvendige forandring i vores samfund, lokalt og globalt.

 

 

MC Uden nærvær