Mads: 2684 1084 Inge: 6018 4919 mads@cetu.dk / inge@cetu.dk

Overbygning til Psykoterapeut via merit

Til psykoterapeut
– en 2 årig overbygning på coach uddannelsen.

Tidligere studerende som har taget en coach uddannelsen, også fra andre steder end Essens Instituttet, har nu mulighed for at tage en overbygning på 2 år og dermed tilegne sig uddannelsen som psykoterapeut.

Internat moduler fra torsdag til søndag. Indkvartering torsdage mellem kl. 9.30-10.00

Moduler på 1. året:

 

Modul 1:   Marts.             Torsdag d. 1. kl. 10 – søndag d. 4. kl. 14

Modul 2:   Maj.                Torsdag d. 3. kl. 10 – søndag d. 6. kl. 14

Modul 3:  Juni.                Torsdag d. 28. kl. 10 – søndag d. 1. kl. 14

Modul 4:   August.           Torsdag d. 16. kl 10 – søndag d. 19. kl. 14

Modul 5:   Oktober.          Torsdag d. 25. kl. 10 – søndag d. 28. kl. 14

Modul 6:   Oktober.          Torsdag d. 24. kl. 10 – søndag d. 27. kl. 14

Modul 7:   Oktober.          Torsdag d. 21. kl. 10 – søndag d. 24. kl. 12

Datoer for andet året kommer senere.

Retten til ændringer i samarbejde med de studerende.