Mads: 2684 1084 Inge: 6018 4919 mads@cetu.dk / inge@cetu.dk

Overbygning til Psykoterapeut via merit

Til psykoterapeut
– en 2 årig overbygning på coach uddannelsen.

Tidligere studerende som har taget en coach uddannelsen, også fra andre steder end Essens Instituttet, har nu mulighed for at tage en overbygning på 2 år og dermed tilegne sig uddannelsen som psykoterapeut.
ELLER hvis du skulle have en ½ psykoterapeutuddannelse liggende i din “rygsæk” er disse to år også muligheden for dig, at færdiggøre din uddannelse til psykoterapeut.

Internat moduler fra torsdag til søndag. Indkvartering torsdage mellem kl. 9.30-10.00

Moduler på 1. året:

 

Modul 1:  November.  Torsdag d. 8. kl. 10 – søndag d. 11. kl. 14

Modul 2: Januar.  Torsdag d.3. kl. 10 – søndag d. 6. kl. 14

Modul 3: Februar. Torsdag d. 28. kl 10 – søndag d. 3. marts kl. 14

Modul 4. Maj.  Torsdag d. 2. kl. 10 – søndag d. 5. kl. 14

Modul 5. August.  Torsdag d. 1. kl. 10 – søndag d. 4. kl. 14

Modul 6. Oktober.  Torsdag d. 3. kl. 10 – søndag d. 6. kl. 14

Modul 7. December. Torsdag d. 5. kl. 10 – søndag d. 8. kl. 12

Datoer for andet året kommer senere.

Retten til ændringer i samarbejde med de studerende.