Mads: 2684 1084 Inge: 6018 4919 mads@cetu.dk / inge@cetu.dk

datoer til opstart af TrivselKoordinator & TrivselsKonsulent

Se om Trivselskoordinator og Trivselskonsulent uddannelserne under uddannelser 

Her er datoerne for modulerne til Trivselskoordinator, som er blandede hverdage og weekends startende i 2018:

Modul 1 år 2018
Januar. Mandag d. 22. kl. 10 til onsdag d. 24 kl. 15

Modul 2
Marts. Mandag d. 5. kl. 10 til onsdag d. 7. kl. 15

Modul 3
April. Mandag d. 16. kl 10 til onsdag d. 25. kl. 15

Modul 4
Maj. Fredag d. 4. kl. 10 til søndag d. 6. kl. 15

Modul 5
Juni. Mandag d. 4. kl. 10 til onsdag d. 6. kl. 15

Modul 6
August. Fredag d. 10. kl. 10 til søndag d. 12. kl. 15

Modul 7
September. Mandag d. 10. kl. 10 til onsdag d. 12 kl. 15

Datoer for overbygningen til Trivselskonsulent kommer senere.