Mads: 2684 1084 Inge: 6018 4919 mads@cetu.dk / inge@cetu.dk

Teamudviklingsforløb med fokus på Autentisk Personligt Lederskab

“Autentisk personligt lederskab skaber dybe relationer”

Kommunikation, samarbejde, medskaber på formål og værdier er ingredienser. 

10 topposter på, hvad I får ud af et teamforløb.

 • Bliv klar på, hvem I er og hvad I står for som kollegaer.
 • Få styr på kommunikation og spilleregler
 • I bliver klar på, hvor I står sammen og hvordan der bliver plads til forskellighed
 • Forankring og frigivelse af den enkeltes personlige lederskab
 • Ansvarligt sprog skaber direkte kontakt gennem sprog og adfærd
 • Færre konflikter, mindre misforståelser, færre sygedage, mindre stress, mindre forvirring og bøvl
 • Bedre sammenhold, større personlig frihed, positiv stemning og energi
 • Essentielle værdier som arbejdsglæde, humor, entusiasme og passion bliver frigivet
 • Fordybelse af relationer og arbejdskammeratskab
 • Frigivelse af kreativ intelligens og skaberlyst

“For at vinde i fremtiden kræver det vilje til at forandre og forbedre med et minimum af omkostninger og ressourcer…”

Vores teorier er en videreudvikling af et fundament bestående af eksistentielle og internationale skoler

 • Vores fundament hviler på eksistentiel psykologi, humanistisk psykologi og psykodynamisk psykologi.
 • Vores metoder kommer fra kropsterapierne, Gestaltterapi, eksistentialistisk filosofi, østerlandsk sygdomslære og zenbuddhisme, vi bruger Enneagrammet, NLP, Voice Dialogue.
 • Vores værdier er essentielle: frihed, ansvar, respekt, venlighed, medfølelse, ærlighed.

4 moduler a 2 dage (forløb over et halvt år)

Essensteori og den eksistentielle ramme

Essensteori & praktisk læring om autencitet, roller, behov og værdier.

Udbytte

 • I lærer at blive nærværende,  mere forstående overfor, det der sker og ikke mindst overfor det, der mangler.
 • I lærer at kommunikere åbent, direkte og ansvarligt.
 • I får en langt større bevidsthed om, hvornår der er tale om autentisk kontakt og hvornår der er tale om  overfladekontakt.
 • I lærer at få styr på behov, roller og værdier.
 • I lærer at prioritere det, som er vigtigt fremfor tidsrøvere
 • I lærer at blive mere rummelige og tage ansvar og lederskab
 • I lærer at få forståelse for et helhedsperspektiv, så der er sammenhæng mellem arbejde og samliv.

Det personlige lederskab

Bliv klar på, hvordan vi kommunikerer med forskellige typer og hvor styrken ligger hos de forskellige typer.
Enneagrammet bruges i dag verden over til at få klart overblik over menneskers forskellighed og der ved også viden om, hvordan vi undgår konflikter og hvordan vi kommunikerer og motiverer hinanden.

Udbytte:

 • I lærer at gå udviklingsvejen frem for stressvejen
 • I lærer at forstå forskellige typer af mennesker og hvordan I kommunikerer med dem
 • I lærer, hvordan de forskellige typer motiveres og inspireres.
 • I bliver bedre til at skære unødig kommunikation og adfærd bort, således at I skærer ind til benet til det, der giver mening.

Work in progres.  “Teamspirit in action”

Aktivitet og samarbejdsøvelser i naturen, både med alvor og grin. Det er i praksis, vi lærer at træffe de rigtige valg, og er scenen sat, så lærer vi også at stole på vores team, række ud efter den nødvendige hjælp og støtte. Vi kan ikke skabe forandring og resultater uden at have et godt og solidt fundament under fødderne.

Udbytte:

 • Tillid
 • Ny læring
 • Opdagelse af ressourcer
 • Mere selvværd
 • Mere selvtillid
 • Fokus på mod og styrke.

Vision og den kreative intelligens

Medskaber gennem fælles fundament og behov.

Udbytte:

 • I får en personlig bevidsthed omkring jer selv, den personlig undgåelse og negative mønstre.
 • Sammen finder I fælles behov og fælles ønsker om en stærk og funktionel organisation.
 • I får styr på den blinde vinkel og på det, der dræner fælles ånd og energi.
 • I finder den fælles tråd, som binder jer og jeres  succeshistorie sammen.
 • I bliver alle medskabere af det gode arbejdsliv.